aktualności

ULGA W PIT DLA PRACOWNIKÓW DO 26 ROKU ŻYCIA

Już od 1 sierpnia 2019 r. dochody podatników do 26 roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85.528 zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy, jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. W bieżącym roku limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy - od  sierpnia do grudnia. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarobki przekroczą 85.528 zł, to nadwyżka zostanie opodatkowana według skali podatkowej. Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ, a składki te nie zostaną odliczone w PIT. W 2019 r. płatnik będzie zwolniony z obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli podatnik do 26 roku życia złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.