aktualności

OD 1 PAŹDZIERNIKA ZMIANY PRZY OBLICZANIU WYNAGRODZEŃ

W dniu 26 września 2019 r. opublikowana została ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te będą obowiązywać w stosunku do dochodów wypłaconych pracownikom od 1 października 2019 r.

Zmianie uległy:
1) Pracownicze koszty uzyskania przychodów, które od 1 października miesięcznie wynoszą:

250,00 zł – koszty podstawowe,
300,00 zł – koszty podwyższone stosowane, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę.

2) Stawka podatku, która zmniejszyła się o 1% z 18% na 17%.

Pracodawca obliczając zaliczkę na podatek dochodowy pracownika zastosuje stawkę podatku w wysokości:

17% –  do miesiąca włącznie, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali (w 2019 r. kwotę 85.528 zł),
32% – za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę 85.528 zł.

Od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r., na pisemny wniosek pracownika możliwe jest stosowanie stawki podatku w wysokości 17,75%.

3) Kwota zmniejszająca podatek, która od października do grudnia 2019 r. wynosi 43,76 zł miesięcznie. Warunkiem zastosowania kwoty zmniejszającej podatek jest otrzymania od pracownika przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia oświadczenie PIT-2.

Pracownik zarabiający minimalne wynagrodzenie, które w 2019 r. wynosi 2.250,00 zł otrzyma od 1 października 2019 r. wypłatę w kwocie 1.673,78 zł ( przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów i złożeniu pracodawcy oświadczenia PIT-2).