Księga przychodów i rozchodów


Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej.

Wszystkim firmom zobligowanym do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów oferujemy pełną obsługę księgową w sposób kompetentny, rzeczowy, terminowy z zachowaniem pełnej poufności i dyskrecji wymaganej etyką zawodową oraz przepisami RODO.W ramach prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów świadczymy następujące usługi:

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Zapraszamy do kontaktu z nami lub wypełnienia krótkiego formularza wyceny.

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę usług księgowych.